Välkommen!


Kattutställningar 2020-2021

Alla kattutställningar är ju som vi vet inställda p.g.a Covid-19. Men när större folkmassor får samlas igen så kommer antagligen kattutställningarna öppna upp också! Cupcake har kommit så långt och vi vill förstås komma ännu längre. Och eftersom Ida (mamma) har MS(Multipel Skleros) så är hon också i riskgruppen, så det är dumt att ta onödiga risker!


Herr och Fru Sandström och vårat fina Stamnamnsbevis!

Vi har även ett stort intresse för palettblad (Coleus), vilket katterna också verka ha

Minileo Vanellope och Glitterdash Zieselle hjälper mamma i blomrummet

Spotted Sugar Rush Bengal Uppfödning
Västerås, Sverige


Bengal uppfödning och palettblad